Skip to main content
0

Lorikam iși asumă angajamentul de a depune eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) și practicile comerciale etice.

Obiectivul principal al acestui document este de a vă informa despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre si de a contribui la desfasurarea activitatii societatii cu respectarea prevederilor legale specifice si de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor si, în cazul improbabil al unor astfel de incidente, reducerea impactului lor asupra persoanei vizate.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic continutul acestei pagini.

Despre noi si cum ne puteți contacta

LORIKAM SPORT S.R.L. (denumirea comerciala fiind Lorikam), este o societate organizată conform legilor din Romania, cu sediul social în Timișoara, Jud. Timiș, Str. Martir Ioan Ciordaș Nr.14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş cu nr. J35/2513/2023 și Cod Unic de Identificare 48411396. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru orice informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta după cum urmeaza:  

 • la adresa de e-mail contact@lorikam.com sau 
 • prin poștă sau curier la adresa Timișoara, Jud. Timiș, Str. Martir Ioan Ciordaș Nr.14 – cu mentiunea: în atenția Responsabilului Lorikam cu protecția datelor.

Categorii de date cu caracter personal colectate

Lorikam poate procesa urmatoarele categorii de date furnizate direct de dumneavoastră Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră in urmatoarele situatii:

 • Crearea unui cont Lorikam: ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • Paginii dumneavoastră personală (Contul meu) din platforma Lorikam aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, adresa de livrare, etc.;
 • Cand utilizati platforma Lorikam ne puteti transmite date precum: nume, prenume, texte si orice alte informații similare despre dumneavoastră, membrii familiei dumneavoastră sau alte persoane în vederea personalizării produselor disponibile pe website, date asupra carora garantați că aveți drepturi depline în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: nume, prenume, texte si orice alte informații similare despre dumneavoastră, membrii familiei dumneavoastră sau alte persoane în vederea personalizării produselor disponibile pe website, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Detalii în acest sens găsiți prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării datelor.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. În plus, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Principile politicii de securitate

Lorikam procesează datele cu caracter personal cu care vine în contact cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;
 • Legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, într-un mod echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Scopuri determinate, explicite si legitime – prelucrarea datelor cu caracter personal de către Lorikam se face în scopuri determinate, explicite și legitime sș nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Temei – Lorikam se va asigura ca procesarea datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimțământul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al Lorikam (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);
 • Limitare prin raportare la scop – Lorikam procesează datele cu caracter personal numai dacă sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Limitare prin raportare la timp – Lorikam păstrează datele persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele și respectarea cerințelor legale;
 • Exactitate și acuratețe – Lorikam procesează date cu caracter personal într-un mod precis și ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele inexacte de care ia cunostință sunt șterse sau rectificate;
 • Securitate– Lorikam este dedicată asigurării securității tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajaților, colaboratorilor și partenerilor săi.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor Lorikam în beneficiul dumneavoastră.

Cu titlu exemplificative, acest scop poate include, după caz:

 1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Lorikam;
 2. b) Prelucrarea comenzilor, în special personalizarea produselor cu datele/informațiile furnizate de catre dumneavoastră inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 3. c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 4. d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 5. e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 6. f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile dumneavoastră sau la bunurile și serviciile Lorikam.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Lorikam și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Imbunătățirea serviciilor Lorikam

În acest scop putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.)  continand informatii generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achiziționat, informatii cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Cosul meu” sau ați arătat interes să le achizitionați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Bifand casuta “Dezabonat” în secțiunea “Status Abonare Newsletter”;

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea Lorikam folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Lorikam față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Lorikam. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. În vederea protejarii datelor dumneavoastra, Lorikam implementeaza si updateaza constant procedurile interne/de lucru și instructajul salariaților responsabili de prelucrarea produselor dumneavoastră în vederea minimizarii apariției unor astfel de situatii.

Lorikam ia toate masurile organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, inclusiv: 

 1. Datele sunt stocate electronic în fisiere care pot fi accesate numai de utilizatorii autorizati ai firmei, care la randul lor au acces la acestea prin intermediul unui nume de utilizator si o parola (parola se va modifica periodic). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. În cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive, conturile de acces sunt suspendate. 
 2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. Pentru aceasta, operatorul va stabili tipurile de acces dupa funcționalitate și după acțiunile aplicate asupra datelor cu caracter personal precum si procedurile privind aceste tipuri de acces. 
 3. Platforma si serverul in care introduc clientii datele sunt securizate.
 4. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare. 

Procesarea datelor de card bancar se face in mod exclusiv pe serverele procesatorului de carduri bancare cu care Lorikam a incheiat un contract. 

Lorikam nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale clientului.

Procesatorul de carduri bancare agreat de catre Lorikam are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzactie, in cazul in care aceasta exista. 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Conform GDPR, toate persoanele fizice carora le prelucram date cu caracter personal au drepturi specifice, printre care mentionam:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a afla ce date sunt procesate, scopurile si temeiurile prelucrarii, destinatarii datelor, perioada de stocare, existenta drepturilor persoanelor vizate, dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere etc.;
 2. Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind prelucrarea detaliate anterior;
 3. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine corectarea datelor inexacte sau completarea datelor lipsa;
 4. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a solicita stergerea datelor procesate, in situatiile prevazute de lege; pentru a solicita stergerea datelor tale te rugam sa ne contactezi prin email la contact@lorikam.ro
 5. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, in limitele prevazute de lege.
 6. Alte drepturi care pot fi exercitate in limitele prevazute de lege: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate, dreptul de a se adresa autoritatilor competente cu solicitari privind prelucrarile efectuate de Lorikam etc., dreptul de a retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale pentru care temeiul prelucrarii il reprezinta consimtamantul persoanei vizate.
 7. Plângeri: aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 • Nu uitati ca ne puteti contacta in orice moment prin transmiterea solicitarii dumneavoastră prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: contact@lorikam.com sau

– prin poștă sau curier la adresa: Timișoara, Jud. Timiș, Str. Martir Ioan Ciordaș Nr.14 – cu mentiunea în atenția Responsabilului Lorikam cu protecția datelor

Close Menu

Lorikam

T: +40 728 029 477
E: contact@lorikam.com